Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Cârțișoara

Sfanta Manastire Sfintii Apostoli Petru si Pavel - Cartisoara
Sfanta Manastire Sfintii Apostoli Petru si Pavel - Cartisoara

Sfânta Mânăstire ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Cârțișoara” este situată la 6 kilometri în sud față de comuna Cârțișoara, județul Sibiu, într-un ascuns luminiș de la poalele Munților Făgăraș, în apropierea drumului Transfăgărășan (DN7C).

Locul este unul ferit unde verile sunt scurte și iernile lungi, friguroase și umede.

Lăcașul de cult a fost reînființat în anul 1990 pe locul unui schit de călugări, ce a fost ridicat la ordinul Domnului Țării Românești, Mircea cel Bătrân în jurul anilor 1400. Acesta urma să fie un avanpost de rezistență împotriva expansiunii catolicismului.

Mânăstirea este acum ctitorie monahală, ridicată cu mult chin, de la zero de către viețuitorii acesteia dar și cu ajutorul unor binefăcători modești și milostivi.

Imprejurimi Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan
Imprejurimi Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan

Localizare și Împrejurim

Pe Drumul Național 7C, mergând spre Bâlea Cascadă, imediat ce ieșiți din Cârțișoara un indicator anunță că în 1,5 kilometri se află sfânta Mânăstire Cârțișoara. Drumul către aceasta este unul de pelerinaj, scurt și cu o priveliște încântătoare.

Ieșind din drumul principal, străjuit de plopii purtători de vâsc, la stânga mergeți către Mânăstirea Cârțișoara. Acest lăcaș de cult este mai mult vecin cu liniștea pădurilor decât cu așezări omenești.

Așezământul religios este ascuns în sufletul Făgărașului, ferit de orice pericol și gospodărit de oameni smeriți. Acesta te invită să te purifici, să îți cureți sufletul de orice necaz, dor sau problemă.

Intrare Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan
Poarta Mânăstirii Cârțișoara

Istoric

Mânăstirea Cârțișoara a fost ridicată de către măicuțe, piatră cu piatră. Acestea au trudit și au învățat până și meșteșugul zugrăvirii bizantine pentru a picta așezământul religios.

Cu mult timp în urmă, în poiana în care se află acum mânăstirea a fost o așezare monahală căreia conducătorul acelei vremi, Mircea cel Bătrân, i-a făcut danii. După trei secole, la 1761 , generalul Adolf Von Bukow dărâma chiliile și biserica.

Bătrânii locului spun că atunci când au sosit cătunele austriece, călugării erau la vecernie. Aceștia au pus foc bisericii și au ordonat monarhilor să iasă afară numai dacă se vor lepăda de ortodoxie. Nici unul nu a ieșit, au pierit în foc odată cu dragostea lor pentru credință.

Manastirea Cartisoara Transfagarasan
Mânăstirea Cârțișoara priviă din spate

Din acea străveche vatră nu a mai rămas decât o piatră, folosită probabil, în mod simbolic, la Sfânta Masă a Altarului

Întregul ansamblu monahal a fost ridicat cu ajutorul și osteneala grea a părintelui protosinghel Dimitrie Papacioc, din 1998 duhovnicul mânăstirii, alături de întreaga obște monahală condusă până în prezent de stareța Siluana.

Construtie Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan
Construtie Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan

Construcție și Arhitectură

Construcția este realizată în stil ortodox, în plan ”treflat”, cu elemente arhitecturale bizantine și brâncovenești, cu privdor și fronton trilobat și acoperiș boltit. Aceasta are elemente deosebite care se împletesc în mod perfect cu credința pur ortodoxă a plaiurilor românești.

Poveştile locului

Părintele Dimitrie Papacioc, nepotul părintelui Arsenie Papacioc și duhovnicul maicilor de la Cârțișoara este un exemplu pentru fiecare om care a trecut pragul lăcașului de cult din inima munților.

Dimitrie Popacioc Transfagarasan
Manastirea Petru si Pavel iarna

Poveștile și sfaturile acestuia rămân în sufletele oamenilor și turiștilor de pretutindeni. După ce a lucrat aproape o viață întreagă pentru finalizarea lăcașului sfânt, părintele Dimitrie Papacioc admite că :

"Trăind aici, mi-am dat seama de adevărul spuselor părintelui Dumitru Stăniloae, care scria că «mânăstirea e o bucată de cer coborâtă pe pământ». Ar trebui ca monahul să facă dovada că este locuitor al acestui petic de cer, adică să aibă o viaţă îngerească. Dar noi, cei care trăim în mânăstiri, observăm mereu că avem multă răutate în noi. De multe ori, nu ştie inima câtă netrebnicie ascunde în adâncul ei, pentru că raţiunile inimii sunt foarte adânci.”

Dimitrie Popacioc Transfagarasan
Părintele Dimitrie Papacioc
Manastirea Petru si Pavel iarna
Mânăstirea ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Cârțișoara”

”De când m-am născut, în afară de perioada când am fost în armată, eu n-am lipsit până în ziua de astăzi, în nicio duminică, de la biserică. Era plăcut să merg la biserică, chiar dacă erau unele pasaje care mă plictiseau, copil fiind, pentru că nu le înţelegeam; dar era plăcut, ceva mă atrăgea spre ea, simţeam că e ceva bun în viaţa bisericii. Era un contact cu Dumnezeu... Aşa am ajuns într-un punct în care nu mai puteam să stau fără biserică.”

Manastirea Petru si Pavel
Manastirea Petru si Pavel

Meșteșuguri

În micul loc binecuvântat de Dumnezeu s-au menținut obiceiurile vechi și s-au cultivat talente extraordinare în pictura pe lemn. Așadar Mânăstirea Cârțișoara deține un atelier unde aceste talente și meșteșuguri vor trăii veșnic.

Atelier de pictură pe lemn

Atelierul de pictură pe lemn din cadrul Mânăstirii Cârțișoara produce prin mâinile iscusite ale doritorilor sau ale măicuțelor icoane bizantine, canonice sau pe suport de lemn. Executate cu suflet, atent și migălos, icoanele de la Cârțișoara sunt apreciate de toată lumea.

Diferite expoziții de prestigiu au solicitat icoanele de la Cârțișoara pentru măiestria cu care sunt realizate dar mai ales pentru că reprezintă un simbol în arta iconografică din România.

Pictura din atelierul de lemn Manastirea Petru si Pavel Transfagarasan
Picturâ din atelierul de lemn

Informații Utile

Eventualii donatori pot trimite bani în contul IBAN - RO59 BRDE 330S V021 6899 3300, Cod identificare fiscală - 9111479, deschis la B.R.D. Sibiu, Mânăstirea Cârţişoara.

Galerie Foto şi Video